Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Rok 2016/2017 sem. letni

Wykłady:

21 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 17.15

         Alergie pokarmowe a diety eliminacyjne

Korzyści i zagrożenia

alergie

      prelekcję wygłoszą:

dr hab. Ewa Lange

(Zakład Dietetyki, SGGW)

dr inż. Danuta Gajewska

(Zakład Dietetyki, SGGW)

slajdy

ZAGADNIENIA

Alergie pokarmowe a diety eliminacyjne
- korzyści i zagrożenia

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 21 czerwca 2017 r.

dr hab. Ewa Lange
dr inż. Danuta Gajewska
Zakład Dietetyki
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Alergie pokarmowe są kolejnym omawianym przez nas problemem dietetycznym, wynikającym z działania układu odpornościowego. W tych przypadkach, niektóre składniki pożywienia rozpoznaje on jako antygeny, czyli substancje obce i groźne dla organizmu człowieka. W celu ich zwalczenia uruchamia mechanizmy obronne, dające różne objawy i skutki. Te niepożądane i powtarzające się reakcje organizmu mogą być mniej lub bardziej uciążliwe. Niekiedy, w postaci tzw. wstrząsu anafilaktycznego, mogą nawet doprowadzić do śmierci.
Obecnie, alergie pokarmowe stanowią duży i coraz większy problem medyczny i dietetyczny. Świadczy o tym duża skala problemu - np. w Europie szacowana na 11-26 mln osób. Świadczą o tym również trudności związane z postawieniem prawidłowej diagnozy, a następnie opracowaniem odpowiedniej diety eliminacyjnej, a także postępowaniem dietetycznym pacjentów.
Gdzie zatem tkwi przyczyna tego zjawiska? Kto jest kompetentny do postawienia diagnozy i na podstawie jakich testów - czy może to zrobić dietetyk? Co jest alergią a co nietolerancją pokarmową? Czy podczas ciąży i laktacji warto wyeliminować niektóre produkty, aby w przyszłości uchronić dziecko przed alergiami?
Na te i inne pytania odpowiedzą Państwu nasi eksperci - dietetycy, którzy między innymi omówią następujące zagadnienia:
1. Alergie pokarmowe - skala problemu w Polsce i na świecie.
2. Alergie pokarmowe jako reakcje układu odpornościowego - mechanizmy, objawy, skutki,
czynniki ryzyka.
3. Alergie i nietolerancje pokarmowe - podobieństwa i różnice.
4. Prawidłowa diagnostyka.
5. Alergeny pokarmowe - przykłady wśród naturalnych i dodawanych składników żywności,
występowanie, możliwości obniżenia ich alergennego działania.
6. Diety eliminacyjne - korzyści i zagrożenia.
7. Diety eliminacyjne w czasie ciąży i laktacji - czy są uzasadnione?

17 maja 2017 r. (środa)

         Choroba Hashimoto - leczenie i żywienie

ok

      prelekcję wygłosi:

dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. nadzw. w CMKP

(Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

dr inż. Danuta Gajewska

(Zakład Dietetyki, SGGW)

slajdy

ZAGADNIENIA

Choroba Hashimoto – leczenie i żywienie

Choroba Hashimoto jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, w ostatnich latach coraz częściej diagnozowaną. W tym przypadku układ odpornościowy atakuje tarczycę, błędnie rozpoznając ją jako wroga. Wywołuje to przewlekły stan zapalny tarczycy, co zaburza jej funkcjonowanie.
Choroba Hashimoto zdecydowanie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Nic zatem dziwnego, że to właśnie słuchaczki naszej Wszechnicy poprosiły o wykład na ten temat. Podczas wizyt u lekarzy endokrynologów, w polskiej rzeczywistości bardzo rzadkich i raczej krótkich, pacjentom trudno jest uzyskać wyczerpujące informacje na temat choroby. W tej sytuacji źródłem wiedzy stają się często fora internetowe. Niestety, oprócz zamieszczonych tam wiadomości rzetelnych, znajdują się również te, które wynikają z przekonań samych pacjentów. Ich zastosowanie może okazać się bardzo ryzykowne. Dotyczy to zmian w dawkowaniu leków, jak również zmian w sposobie żywienia.
Zapraszamy zatem na wykład lekarza endokrynologa i dietetyka, którzy między innymi omówią następujące zagadnienia:                
1. Tarczyca – budowa i funkcje.
2. Przyczyny, skutki i częstość występowania choroby Hashimoto.
3. Objawy i diagnostyka.
4. Standardy leczenia farmakologicznego i zasady dotyczące przyjmowania leków.
5. Zalecenia żywieniowe oparte na doniesieniach naukowych.
6. Diety alternatywne – korzyści i zagrożenia.

19 kwietnia 2017 r. (środa)

 

         Żywienie a odporność organizmu

19 kwietnia

      prelekcję wygłosi:

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

(Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

slajdy

ZAGADNIENIA

Żywienie a odporność organizmu

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 19 kwietnia 2017 r.

prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Powszechnie wiadomo, że układ odpornościowy (immunologiczny) chroni organizm człowieka przed szkodliwym wpływem drobnoustrojów oraz substancji wnikających do niego z otoczenia. Dobrze wszystkim znane objawy zwalczania infekcji, a niektórym także alergii, są przykładami funkcjonowania układu odpornościowego. Niestety, bywa i tak, że układ odpornościowy staje się  agresywny wobec własnych tkanek lub narządów, wywołując choroby zwane autoimmunizacyjnymi. Należą do nich m.in. cukrzyca typu 1, celiakia, stwardnienie rozsiane, czy często ostatnio diagnozowana choroba Hashimoto.
Wydaje się jednak, że przy coraz większym zainteresowaniu stanem własnego zdrowia, powszechna wiedza o działaniu układu odpornościowego nie jest wystarczająca. Czy na przykład zdajemy sobie sprawę, jak bardzo układ ten jest skomplikowany - z jakich elementów się składa i za pomocą jakich mechanizmów nas broni? Czy przypadkiem nie utożsamiamy antygenów z przeciwciałami? A czy wiemy, jak na funkcjonowanie układu odpornościowego wpływa nasze odżywianie. Które ze składników pożywienia mogą go wspierać, a które zaburzać?
Na te i inne pytania odpowie zaproszony ekspert, omawiając podczas wykładu następujące zagadnienia:              
1. Zadania układu odpornościowego
2. Antygeny czyli czynniki /substancje obce wobec organizmu człowieka
3. Elementy układu odpornościowego, ich umiejscowienie w organizmie, funkcje, mechanizmy działania:
- grasica i szpik kostny
- komórki i cytokiny
- przeciwciała
4. Bakterie komensalne przewodu pokarmowego i ich rola w utrzymaniu homeostazy pokarmowej
5.  Choroby autoimmunizacyjne jako przykład błędu w działaniu układu odpornościowego
6. Podstawy powstawania alergii pokarmowej
7. Wybrane składniki pokarmowe szczególnie wspierające układ odpornościowy
8. Niekorzystny wpływ wybranych składników żywności na układ odpornościowy (jakość pożywienia)

 

15 marca 2017 r. (środa)

         Przyprawy - dla smaku i zdrowia

a

      prelekcję wygłoszą:

dr hab. Renata Kazimierczak

(Zakład Żywności Ekologicznej, SGGW)

slajdy

dr inż. Andrzej Janicki

(Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW)

slajdy

dr inż. Dominika Głąbska

(Zakład Dietetyki, SGGW)

slajdy

ZAGADNIENIA

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 15 marca 2017 r.

dr hab. Renata Kazimierczak (Zakład Żywności Ekologicznej)
dr inż. Andrzej Janicki (Zakład Technologii Gastronomicznej)
dr inż. Dominika Głąbska (Zakład Dietetyki)
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Zapraszamy Państwa na kolejny wykład naszej Wszechnicy. Tym razem na życzenie słuchaczy omówimy wybrane przyprawy nie tylko pod kątem ich przydatności kulinarnej, ale również walorów prozdrowotnych.
Przedstawiając znane i mniej znane właściwości przypraw, chcemy zachęcić do ich odpowiedniego doboru i szerokiego stosowania. Takie zalecenie znalazło się bowiem, i to po raz pierwszy, w najnowszej piramidzie zdrowego żywienia opublikowanej w styczniu 2016 r. przez Instytut Żywności i Żywienia.
Prawdopodobnie zdecydowana większość konsumentów, stosując przyprawy, traktuje je tylko jako dodatki smakowo-zapachowe, wręcz niezbędne do przyrządzania potraw. Tymczasem przyprawy, zwłaszcza ziołowe i świeże, mogą być dodatkowym źródłem wielu substancji prozdrowotnych, np. o działaniu przeciwutleniającym czy przeciwbakteryjnym. Co prawda przyprawy stosowane są w niewielkich ilościach, jednak używane często mogą wzmocnić prozdrowotne działanie diety bogatej w warzywa i owoce, a odpowiednio dobrane zastąpić sól kuchenną.
Podczas wykładu nasi eksperci spróbują Państwa do tego przekonać, podając też praktyczne rozwiązania. Omówią następujące zagadnienia:
1. Klasyfikacja roślin przyprawowych.
2. Charakterystyka wybranych przypraw ziołowych.
3. Przeciwutleniacze w przyprawach ziołowych:
- charakterystyka i występowanie,
- zawartość w przyprawach z rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego,
- zawartość w przyprawach świeżych i suszonych.
4. Substancje smakowo-zapachowe w wybranych przyprawach.
5. Prawidłowe przechowywanie przypraw.
6. Zasady dodawania do potraw.
7. Zastępowanie soli kuchennej mieszankami przypraw.
8. Przyprawy ziołowe w piramidzie zdrowego żywienia.
9. Zastosowanie przypraw w dietetyce - przykłady wspomagającego działania na:
- przewód pokarmowy,
- redukcję masy ciała,
- parametry lipidowe i wyrównanie glikemii,
- obniżenie nadciśnienia tętniczego.

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcję pt.

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za udział w spotkaniach naszej Wszechnicy.
Na kolejne zapraszamy w nowym roku akademickim 2017/2018, począwszy od 18 października.
Plan wykładów zamieścimy pod koniec września.

Plakat